WEB-MOBIL
logo ortotika - 1logo ortotika - 2logo ortotika - 3
English
come in here
Czech
vstupte zde
skolióza páteře

High quality individual hand-made healthcare aids (spinal braces, limb orhoses). Treatment of scoliosis and next locomotor defects. Sale of healthcare ware and footwear.

Výroba individuálních ortopedických pomůcek ve špičkové kvalitě. Skolióza páteře, vrozené ortopedické vady - konzervativní léčba. Prodej zdravotnických pomůcek a zdravotní obuvi.

ORTOTIKA s.r.o.
sídlo: Radlická 37, 150 00 Praha 5, Czech Rep., tel.:+420 283 840 403
Individuální pomůcky Praha: V úvalu 84, 150 06  Praha 5, Czech Rep., tel.:+420 224 436 059
Individuální pomůcky Brno  : Obilní trh 11, 602 00  Brno, Czech Rep., tel.:+420 541 210 943

ortotika@ortotika.cz

(c) 2010 ORTOTIKA.
All images, artwork and tags are proprietary trademarks of ORTOTIKA its subsidaries. All Rights Reseved.


ORTOTIKA s.r.o., skolióza páteře, scoliosis, korzety, ortézy, ortopedické pomůcky, Praha, Brno 

skolióza

                    

|

                    

|

                    

|

                    

|

                    

|

                    

|


Kraniální remodelační ortézy, plagiocefalie, Praha

Kraniální remodelační ortéza je je schopna konzervativně léčit polohové deformity dětské hlavičky se středním a těžkým stupněm postižení (plagiocefalie). Svým individuálním tvarováním umožňuje nenásilný usměrněný růst lebky. Využívá se principu tlaku na prominence a expanze v místech oploštění. Kraniální ortézy se zhotovují individuálně podle hlavičky dítěte z plastu s měkkým pěnovým vyložením. Vzhledem k použitému materiálu je kraniální ortéza snadno omyvatelná a dezinfikovatelná. V některých případech lze vnitřní povrch částečně, nebo úplně vylepit speciální antibakteriální a termoregulační textílií s povrchem s nanovlákny a nanočásticeni Ag+ (CZ patent i tuzemská výroba). Barevné provedení je podle výběru rodičů, tvarové provedení a umístění nastavitelného prvku závisí na konkrétní individuální deformitě a způsobu korekce. Technologicky lze využít klasickou nebo 3D technologii s CNC zpracováním modelu.


Skolióza páteře (skoliosa) je velmi zrádné onemocnění.

Objevuje se skrytě, pozvolna takovým způsobem, že je při běžném sledování dítěte rodiči prakticky nemožné prvotní stádium objevit. Pokud znáte základní indicie, jste sami schopni rozpoznat, že se děje něco negativního s páteří Vašeho dítěte. U tohoto onemocnění je nejlepší začít s léčbou co nejdříve, nečekat až se křivka dostane na "tabulkové hodnoty" pro korzet. Pokud se začne při hodnotách úhlů nad 10°-15° nočním korzetem - speciálem, je podle podložených výsledků ohromná šance na úplné vyrovnání páteře, tedy na úplné uzdravení. Souběžně samozřejmě běží fyzioterapie, která začíná již při vadném držení těla a probíhá po celou dobu léčby a pacient by měl cvičení provádět vlastně po celý život. Noční korzet je v noci účinnější než celodenní korzet, noční speciál nejde vlivem zvláštního tvarování nosit přes den. Noční speciál doporučuji i v případech, kdy je jasné, že dítě ortézu odmítá a jediná šance, kdy korzet vezme na sebe je v noci. Tuto problematiku je vhodné probrat s ošetřujícím ortopedem.Skolióza páteře (skoliosa) a další deformity páteře, zjednodušený pohled na onemocnění a odpovědi na nejčastější otázky (pro laiky).

Skolióza (skoliosa) je chorobné zakřivení páteře do stran při pohledu na záda dítěte nebo zpředu (zakřivení ve frontální rovině). Zdravá páteř má být v tomto pohledu přímá, bez jakéhokoliv vybočení. Při pohledu z boku vykazuje páteř charakteristické zakřivení – krční a horní hrudní páteř vpadlá (lordóza), mezi lopatkami vypuklá křivka (hrudní kyfóza) a v bederní oblasti vpadlá křivka (bederní lordóza) a v křížové srostlé oblasti opět vypuklá (kyfóza) . Zvětšení či zmenšení těchto typických křivek nad či pod určitou hodnotu je nežádoucí a většinou vyžaduje léčení. Následující vysvětlení problematiky je jen povrchní a mělo by poskytnout alespoň “neodborný” pohled na problematiku, proto je minimalizováno použití cizích a odborných slov. Konkrétní a hlubší zhodnocení deformity páteře vašeho dítěte vám může podat jedině váš odborný lékař.

Proč nežádoucí deformita páteře vzniká?
Mnoho příčin je známých, řada příčin doposud jednoznačně objasněna nebyla. Mezi běžné a známé příčiny patří rozdíl délky dolních končetin, různé většinou vrozené nesymetrie pánve i obratlů nebo úseků páteře, svalové a vazivové zkráceniny, nesymetrie růstu a nesymetrie svalové hmoty i její aktivity na levé a pravé polovině těla a další. V případě, že objektivně není možné důvod vzniku deformity určit, mluvíme nejčastěji o tzv. idiopatické skolióze.

Jak deformita vzniká?
Nežádoucí deformita se může objevit a rozvinout kdykoliv od narození dítěte do ukončení kostního růstu, do nabytí dospělosti. To většinou záleží na příčině onemocnění (etiologii). Vrozená skolióza (vrozené deformace na páteři) se začne většinou škodlivě rozvíjet když se dítě postaví a začne chodit. Skolióza nervového původu (neurogenní) kdykoliv v dětském věku. Pro idiopatickou skoliózu je typické výrazné zakřivení až v období nástupu puberty, při růstových skocích.

Je skolióza dědičná?
Zjednodušeně lze říci, že skolióza přímo dědičná není, ale v rodině, kde se tato deformita již vyskytla je pravděpodobnost vzniku choroby vyšší.

Jak lze počátek choroby zjistit?
První stádium onemocnění by měl zjistit pediatr při pravidelné zdravotní prohlídce, ale mohou ho zjistit i všímaví rodiče. Existuje několik příznaků, které o nebezpečí vypovídají. Pokud se svlečené dítě uvolněně postaví v mírném rozkročení, musí se jevit pravá i levá polovina trupu symetricky. Jde především o výšku ramen, lopatek, boků a jejich symetrii. Dalším typickým faktorem je oploštění zad v místě lopatek, doprovázené vystoupnutím lopatek i větší prohnutí v bederní páteři, které se projevuje vystrčením břicha a hýžďů.
Pokud uvidíte cokoliv, co se vám nelíbí, vyhledejte co nejdříve svého pediatra nebo odborného lékaře.

Jaký je typický průběh léčení?
Pokud se počátek onemocnění objeví včas, v období prvních projevů (několikastupňové úhlové zakřivení), začíná se z rehabilitačním cvičením, které většinou napomáhá správnému držení těla.
Při prokazatelném zakřivení s velikostí do 15 až 20 stupňů bývá rehabilitace speciálnější, cílenější, která je v některých případech tak účinná, že se podaří dalšímu zhoršování zabránit a někdy se podaří velikost skoliotických křivek zmenšovat. Většinou se však jen daří progresi skoliózy brzdit.
Při velikosti zakřivení nad 15 až 20 stupňů je nezbytné sáhnout po ortopedické pomůcce – korekčnímu korzetu. Ten má za úkol zatlačit proti zakřivení skoliózy tak, aby došlo k co nevětšímu vyrovnání páteře a udržet ji korigovanou po dobu rizika progrese choroby. S růstem pacienta bývá zapotřebí zhotovit po určité době korzet nový, větší. Pokud je korzet účinný a je správně nošen, zakřivení se zpravidla nezhoršuje a v mnoha případech dochází ke zlepšení stavu páteře. Při včasné aplikaci pomůcky se někdy podaří úplné trvalé vyrovnání křivek. Pak je možné korzet vysadit, ale je nezbytné nadále stav páteře pravidelně kontrolovat u odborného lékaře.
Pokud se nepodaří zhoršování skoliózy zabránit jak rehabilitací tak používáním trupové ortézy, křivky dosáhnou hodnot nad 40 stupňů, je na rozhodnutí lékaře, kdy je nezbytné páteř operovat. Operace spočívá v tom, že se křivka pomocí kovových výztuh co nejvíce vyrovná a nebezpečný úsek páteře se nechá srůst (stává se nepohyblivým a současně znemožňuje další progresi křivky).

Existují nějaké přitěžující faktory z hlediska průběhu onemocnění a léčby?
Z medicínského hlediska jich je celá řada. Může to být samotná příčina vzniku onemocnění, především vrozené defekty obratlů, problémy s vazivovým systémem těla, neurogenní původ a další. Mezi faktory ovlivňující léčbu choroby pomocí korzetu patří výrazné oploštění zad

Jak dlouho trvá léčení skoliózy?
S léčbou je třeba počítat od chvíle objevení choroby do ukončení kostního růstu, kdy samovolná nebezpečná progrese již nehrozí. Tato doba je velmi individuální a pohybuje se většinou v rozpětí 16 až 20 let.

Dozvěděli jsme se řadu informací o chorobě a některé se značně liší a jsou i protichůdné. Jak se dívat na problém správně?
Je třeba získávat co nejvíce informací a po jejich vyhodnocení “selským” rozumem. většinou člověk dojde k poměrně objektivnímu náhledu na problém. Poznatky o léčbě skoliózy se neustále prohlubují, rehabilitačních technik je celá řada, technické možnosti vybavení kvalitním korzetem se rozšiřují, operační možnosti jsou také rozsáhlejší než v minulosti. Řada pracovníků “v oboru” se často řídí klasickými a často zastaralými “učebnicovými” poznatky a samozřejmě svými praktickými zkušenostmi. Léčba bývá řízena ortopedem a velmi záleží na tom, jakou návaznost má na rehabilitační a ortotické oddělení. Je nezbytné, aby byla co nejtěsnější. Například méně kvalitní rehabilitační nebo ortotická léčba má neblahý vliv volbu optimálního konzervativního (neoperačního) postupu léčby, protože v takovém případě odborník ze své praxe skutečné možnosti léčby prostě nemůže získávat. Čím více pacientů se skoliózou mají odborná pracoviště ve sledování, tím větší zkušenosti, možnosti i znalosti mají.

Co znamená zakřivení a co rotace páteře.
Pod pojmem zakřivení páteře se rozumí vybočení páteře do strany. U skoliózy má být páteř při pohledu zepředu nebo zezadu úplně přímá. Rotaci páteře je pootočení obratlů, tedy i žeber, která jsou k obratlům kloubně spojená, což způsobuje “hrby”, které lze snadno uvidět při předklonu dítěte. V oblasti hrudníku vystupují žebra na jedné straně více než na druhé, u bederní páteře vidíme “vyboulení” svalové hmoty. Většinu skolióz (stranové vybočení páteře) doprovází i rotace páteře. Rotací páteře bez znatelného zakřivení se typicky vyznačuje počátek onemocnění, zakřivení bez rotace páteře se vyskytuje zřídka.

Jak se pozná kvalitní trupová ortéza?
Samozřejmě musí dostatečně korigovat deformitu páteře. Zjednodušeně se dá říci, že trupová ortéza musí tlačit v místech, kde má. To znamená nejen proti zakřivení jednotlivých křivek, ale i proti nežádoucí rotaci páteře. Na druhou stranu korzet nesmí tlačit tam, kde nemá a nesmí. To je především všude tam, kde je pod kůží nějaká kost (pánevní koš, žebra, lopatka, ...). Také okraje korzetu nesmí jakkoliv tlačit, dřít a poškozovat pokožku v místech mimo korekci. To je většinou v oblasti podpaží, kolem prsou, kolem stehen při sezení, ...).

Jak dlouho vydrží plastový korzet?
Korekční korzet působí určitou silou proti deformaci páteře, čímž páteř vyrovnává. Samozřejmě síly, kterými je korigována páteř působí i na skořepinu trupové ortézy, která je ve většině případů zhotovena z plastické hmoty – polyetylénu. Dlouhodobé působení sil má vliv nejen na rovnání páteře, ale způsobuje i tvarové změny těla v místech korekčních tlaků a samozřejmě i deformaci samotného korzetu. Postupně tak dochází ke snižování účinků korzetu. Pokud tlaky poleví, je možné do jisté míry znovu zvýšit korekci vylepením tlakových míst, nebo zhotovit korzet další, nově tvarovaný, s novými korekčními účinky. To většinou bývá i z hlediska růstu dětí nutné po uplynutí 9 až 12 měsíců.

Jaký lékař může korzet předepsat?
Korekční korzet pro léčení deformit páteře, ale i další individuálně zhotovované ortopedické pomůcky může předepsat jakýkoliv lékař s odbornostmi: ortoped, rehabilitační lékař, chirurg, neurolog. U dětí do 18 let se používají kódy 00949, 23412, nebo pro děti i dospělé 00957. Pomůcka s kódem 00949 může být předepsána nejdříve po půl roce, s kódem 00957 po roce nebo s kódem 23412 i 00949 a 00957 kdykoliv po schválení revizním lékařem.

Jak je individuální plastová trupová ortéza drahá?
Cena se pohybuje v určitém rozmezí. Pracoviště ortopedické protetiky jsou v režimu věcného usměrňování cen, z čehož vyplývá, že každé pracoviště má jinak drahou hodinu práce. Cena hodinové práce se pohybovala v roce 2009 od 300,- do 500,- Kč. Každá pomůcka má určitou pracnost. Pro kvalitně vyrobenou a přizpůsobenou pomůcku jeden pracovník potřebuje kolem 40 výrobních hodin jednoho pracovníka. Jsou i výrobní operace, které vyžadují více pracovníků současně. K práci je třeba přičíst cenu materiálu v hodnotě asi 3000,- Kč. Tato pracovní náročnost sama o sobě souvisí i s kvalitou. Pokud někdo vyrábí “levně” ve smyslu množství výrobních hodin, trpí tím právě kvalita z pohledu funkčnosti, propracování, přizpůsobení. Jen pro zajímavost v západní Evropě je výrobní náročnost obdobná, ale cena práce vyšší, takže taková ortéza trupu přijde asi na 4000,- EUR.

Již několik let získáváme také poznatky ze zahraničí, především od proslulého Dr. J. Cheneau, který naše pracoviště navštěvuje při svých cestách.

Za ortopedickou protetiku fy ORTOTIKA s.r.o.

Ing. Pavel Černý