Co je dobré vědět

Pro pacienty

Děkujeme, že jste si pro výrobu pomůcky zvolili naše pracoviště. Každý klient je pro nás ojedinělý a stejně důležitý a přistupujeme k němu s maximální možnou péčí. Před každou návštěvou je nutné nás kontaktovat a objednat se, neboť to urychlí proces schvalování, výroby a především šetří Váš čas. Co byste měli vědět, než k nám půjdete?

Potřebné podklady

Před první návštěvou v naší firmě je třeba mít:

  1. Vystaven poukaz na léčebnou ortopedickou pomůcku, který je platný, tzn. uplatnění poukazu je nutné do 3 měsíců od vystavení poukazu (uplatnění=návštěva pracoviště, které bude pomůcku vyrábět).
  2. Poukaz na léčebnou ortopedickou pomůcku může předepsat lékař s odborností: Ortopedie (ORT), Chirurgie (CHR), Rehabilitace (REH), Neurologie (NEU), Ortopedická protetika (ORP).
  3. Poukaz obsahuje kód, který určuje typ pomůcky, seznam kódů zde.

Vhodné je také zkontrolovat si veškeré údaje na poukaze i na žádance i to, zda jsou na všech dokumentech stejná razítka i jméno lékaře. Pokud bude vše v pořádku, urychlí se schvalovací proces v pojišťovně a Vy nebudete muset na pomůcku čekat déle, než je nutné pro její výrobu.

Tyto dokumenty se nadále zasílají na příslušnou pojišťovnu s předkalkulací (vystavuje společnost, která vyrábí pomůcku) ke schválení revizním lékařem. Tento schvalovací proces může trvat až 30 dní, ale obvykle je pomůcka schválena dříve. Informace o procesu schvalování Vám může podat vaše pojišťovna.

Ortopedickou pomůcku lze vyrobit i bez předepsaného poukazu, avšak je nutná lékařská zpráva s doporučením vhodnosti aplikace. Pacient si pomůcku hradí ze 100 % .

Výroba, zkouška a převzetí pomůcky
Při první návštěvě je odborným ortoticko-protetickým pracovníkem zvolen vhodný typ pomůcky s ohledem na lékařský předpis a též určen vhodný výrobní postup (3D skenování, sádrové otisky, měření,..).

Po té, co je pomůcka schválena zdravotní pojišťovnou, dojde k sejmutí otisku (někdy již vyhotoven) a následuje samotná výroba pomůcky. Délka celého výrobního procesu se liší (obvykle 2–4týdny) a je závislá nejen na procesu schvalování pomůcky, ale také na složitosti samotné pomůcky a složitosti výrobního procesu. Klient je kontaktován a objednán na zkoušku po ukončení procesu výroby. Při zkoušce dochází k domodelování, doupravení pomůcky tak, aby poskytovala maximální možný komfort ve spojení s požadovanou funkčností a následně k jejímu předání klientovi k užívání. Na zkoušce a převzetí pomůcky je nutná přítomnost klienta, jenž bude pomůcku užívat.

Úprava pomůcky
K úpravě či opravě pomůcky dochází na základě požadavků ošetřujícího lékaře, nebo na základě požadavku klienta (změna tělesného stavu, poškození pomůcky, vznik otlaků, atd.) vždy s přihlédnutím k co nejvyšší možné funkčnosti.

Na úpravu/opravu může předepisující lékař vystavit, poukaz, nebo si na žádost hradí pacient sám. Úprava/oprava nemusí být plně hrazena pojišťovnou, je zde spoluúčast pacienta maximálně do výše 25 % z ceny.