Kraniosynostóza

Kraniosynostóza je předčasný srůst lebečních švů. Riziko předčasného srůstu se týká všech švů na lebce, avšak nejčastěji je objevuje srůst šípového švu (skafocefalie), méně častěji srůst metopického švu (trigonocefalie). Výskyt těchto deformit se udává 1 : 1800 porodů a je častější u chlapců. Diagnostika je založena na fyzickém (antropometrie, nahmatání srostlého švu), rentgenovém, ultrazvukovém a případně i CT vyšetření.

Při prokázané diagnóze je indikováno nejčastěji neurochirurgické řešení. Při včasné diagnostice , kdy lebka stále roste, je možné provést méně invazivní endoskopický zákrok s následnou léčbou pomocí remodelační helmy. Pokud je deformita zachycena v pozdějším věku a lebka již tolik neroste, tak se nejčastěji provádí totální remodelace tvaru lebky a případně je lékařem doporučena ochranná helma. Vše záleží na doporučení operujícího neurochirurga. Oba typy helmiček na našem pracovišti zhotovujeme dle 3D skenu hlavy.

Skafocefalie

Dochází zde k předčasnému srůstu šípového švu, který vede zepředu dozadu na vrchu hlavy a odděluje od sebe temenní kosti. Jeho předčasný srůst zabrání hlavičce dítěte v růstu do šířky , hlavička roste pouze dopředu a dozadu a to má za následek typický loďkovitý tvar s nápadně vypouklým čelíčkem a protažením do týlu.

Skafocefalie

Trigonocefalie, patologická plagiocefalie a brachycefalie

Méně častá kraniosynostóza způsobená srůstem metopického švu. Hlavička má při pohledu shora trojúhelníkový tvar. Oči jsou nápadně blízko u sebe. Ještě méně časté jsou srůsty lambdového švu či věncového švu.

Skafocefalie

Trigonocefalie

Skafocefalie

Srůst lambdového švu

Skafocefalie

Srůst věncového švu

Pro pacienty

Co musím všechno mít než dostanu ortézu?

Kraniální ortéza (helma) je indikována dle doporučení lékaře po operaci kraniosynostózy endoskopickou technikou pro dotvarování hlavy nebo jako ochranná helma při různých úrazech atd.

Pro schválení pomůcky zdravotní pojišťovnou budete potřebovat splnit následující kritéria:

  1. Poukaz a žádanka na ortopedickou léčebnou pomůcku (kód: 4000002 pro děti do 18 let a 4000001 pro dospělé pacienty)
  2. Platný poukaz ne starší 3 měsíců

Léčba kraniální remodelační ortézou

Kraniální remodelační ortéza je proplácena zdravotní pojišťovnou ze 100 % pokud se jedná o dětské pacienty. U dospělých pacientů v případě ochranné helmy je úhrada 99 % z veřejného zdravotního pojištění a 1 % hradí pacient.

Jak probíhá vybavení pacienta?

Vstupní vyšetření lékařem

Indikaci k léčbě provádí odborný lékař (neurolog, chirurg, neurochirurg, ortoped, rehabilitační lékař). Tyto odbornosti vám také mohou předepsat poukaz na helmičku. Antropologie změří kraniální indexy a zhodnotí tíži deformity a určí růstový potenciál lebky v percentilovém grafu.

Vyšetření ortotikem na našem pracovišti

Měření kraniálních indexů, sejmutí tvaru hlavy pomocí 3D skeneru. Naše pracoviště využívá nejmodernější skenovací technologie pro pohodlí Vašeho dítěte.

Technologická výroba kraniální ortézy

Tvarování a úprava 3D modelu v PC a vyfrézování modelu na CNC fréze. Následná ruční finální úprava tvaru do požadovaného modelu hlavy. Pro každého pacienta vytváříme individuální ortézu ze zdravotně nezávadných materiálů a každá helma je originál. Volíme takové materiály (pěnové plasty, antibakteriální látku..), aby byla helma co možná nejlehčí a nejvzdušnější a dítě se v ní příliš nepotilo, neomezovalo jeho psychomotorický vývoj a helmu negativně nevnímalo na hlavě.

Předání helmy a poučení pacienta

Při předání pomůcky je helma finálně upravena a předána pacientovi. Rodiče jsou poučeni o aplikaci, hygieně a následných kontrolách, které jsou po cca 4 týdnech nebo dle potřeby rodičů (pokud je potřeba nějaká dílčí úprava např.).

Kontroly a ukončení léčby

Léčba je ukončena pokud je výsledný tvar uspokojující, u dětí starší 18 měsíců, pokud během 2 měsíců nebyla zaznamenána změna i při důsledném nošení helmičky nebo pokud dítě absolutně netoleruje nošení helmy.

Nejčastější dotazy

První výsledky můžete pozorovat již po pár týdnech nošení. Záleží také na tom, v jaké fázi vývoje se miminko nachází a jak rychle roste obvod hlavy.
Doba adaptace na ortézu je velice individuální záležitost. Ale zpravidla trvá cca 14 dní.
Helmička se začíná nosit postupně, aby se předešlo vzniku kožních defektů a problémů. Většina dětí si na ortézu přivykne rychle a nemá s nošením větší problémy (například mírné otlaky, potničky). Je třeba podotknout, že se může stát, že miminko helmičku nepřijme vůbec a nošení netoleruje.
Úspěšnost při adaptaci na ortézu se na našem pracovišti pohybuje okolo 95 %.
Hlavička v období do 9. měsíců roste poměrně rychle a tak se může stát, že se při nošení ortézy objeví otlaky či jiné potíže. Že ortéza potřebuje úpravu, poznáte právě podle otlaků. Pokud se v průběhu léčby začnou objevovat otlaky, které po sundání ortézy nemizí a jejich stav se nijak nelepší, tak je vhodné helmičku přestat dávat a objednat se na dřívější kontrolu.
Helmičku je také potřeba více upravovat a vybrušovat u pacientů, u kterých se nepodaří příliš dodržet harmonogram a nosí ortézu méně než 22 hodin denně.
Pokud zpozorujete na hlavičce otlaky, které nemizí a nelepší se či bude mít miminko dermatitidu nebo jiný kontaktní ekzém, je zapotřebí přestat helmičku dávat a zkusit kůži nechat zklidnit. Potničky a dermatitidy můžete mazat krémy, které pokožku uklidní a vysuší a naopak otlaky, které podráždili pokožku a kůže je suchá a praská je potřeba vyživit a promazat např. vazelínou. V případě, že si nebudete jisti, co máte dělat, kontaktujte ortotika či lékaře.
Helmičku nedávejte v případě, že se objeví horečka a vidíte, že je miminko nemocné. Po odeznění příznaků nachlazení můžete helmičku zpátky nasadit. Pokud byla léčba přerušena na více než dva dny, vzniká riziko vzniku otlačenin v místech, kde hlavička povyrostla i bez helmičky. Nasazujte postupně na cca 2–3 hodiny a kontrolujte po několika hodinách nošení.
V případě, že objevíte na hlavičce otlaky, které nemizí, postupujte podle pokynů zmíněných výše.
V případě, že se rozhodnete, že helmičku nebudete nosit anebo vám z nějakého důvodu nebyla doporučena, ale vy i přesto chcete pracovat na zlepšení tvaru hlavy vašeho miminka, tak existují i jiné způsoby jak toho docílit. Jedna z možností je řízená fyzioterapie, která se zaměřuje na příčinu vzniku deformity a snaží se jí odstranit. Po vymizení příčiny se tvar hlavičky velmi často začne lepšit i spontánně bez kraniální ortézy.
Další možností jak ovlivnit tvar hlavy je polohování kojence při spánku. Vždy se snažíme napolohovat miminko tak aby se neotáčelo na sleženou stranu např. pomůckami pro polohování. Dobrého efektu také docílíme změnou světla v místnosti, kojenci mají tendenci otáčet hlavičku za světlem nebo za zvuky.
Při krmení z lahve střídejte strany a snažte se podpírat hlavičku na nepostižené straně. Pokud to jde, nechejte miminko co nejvíce na bříšku, abyste zamezili dalšímu slehávání hlavičky a zhoršování deformity. Omezte dobu, po kterou je miminko v autosedačce.